Ingrid docent Nederlands VO onderbouw
 
(Advertentie)

Jullie zijn per uur geclusterd.
In groepjes van 4 lln presenteer je je PWS. De 3 lln. die publiek zijn beoordelen jou ook als je je presentatie doet. 

belangrijke data m.b.t. profielwerkstuk (pws) 2018-2019

Hiermee starten, kom je vanzelf bij bespreken document pws. Deze liggen klaar voor de lln.. 

(Advertentie)

Overzicht voorlichtingen toegevoegd. 

Powerpoint Bezoek open dagen van de opleiding die je leuk lijkt.

De lln hebben deze powerpoint in een mentoruur gezien en met mij besproken. 

De ouders hebben deze powerpoint op een ouderavond gezien. 

(Advertentie)
Jouw presentatie is niet herkansbaar. Het telt zwaar mee in jouw cijfer voor Ne. Als je dit goed doet kun je je gemiddelde mooi omhoog halen en met een mooi cijfer je examens tegemoet gaan.
(uit het PTA ) NE moet minimaal eindcijfer 5.0 zijn
(Uit het PTA) de 3-6 maatregel bij te laat inleveren PWS
(uit het PTA) naar de havo als je Tl-diploma hebt?
 • Op deze pagina vind je informatie en opdrachten over het schrijven van een profielwerkstuk of sectorwerkstuk.

        Dat is een opdracht die je krijgt die past
        binnen het profiel dat je hebt gekozen.
        Dat kan ook een onderzoeksverslag zijn. (op

        sommige scholen heet dit zo.)
        Het is belangrijk
dat je goed leert hoe je te  

        werk moet gaan met

        dit soort werkstukken. 
        Op het MBO moet je dit
vaker doen! 
        Als je je aanmeldt bij een vervolgopleiding   

        vragen ze soms inzage in jouw        

        profielwerkstuk! Laat gewoon zien hoe ver je 
        gevorderd bent.

       

 • Jouw sectorwerkstuk moet minstens met een voldoende beoordeeld zijn, om je diploma te kunnen halen! 
 • Te laat inleveren van je sectorwerkstuk heeft gevolgen voor je beoordeling. (3-6 maatregel! )Houd de deadline dus in de gaten.
 • Jouw sectorwerkstuk wordt uiteindelijk gepresenteerd bij het vak Ne voor een cijfer.  (integratie/ vakoverstijgend))
 • Jouw eindcijfer Ne moet een 5.0 gemiddeld zijn van SE en CE om je diploma te kunnen halen! 
 • De presentatie van jouw sectorwerkstuk telt 3x mee in je SE-gemiddelde voor Ne
 • Jouw presentatie is niet herkansbaar. 

 • Als je je presentatie hebt gedaan bij Ne, krijg je daarnaast 25pt bij de beoordeling van je pws voor dit onderdeel.

 • Volg het stappenpan.  Begin op tijd,

  dit is best een klusje!

 • Je kunt met je presentatie van je sectorwerkstuk jouw cijfer Ne beïnvloeden! Doe je best.
 • Alle informatie over de zaken die je hierbij
  nodig hebt, 
  vind je door te klikken op

        betreffende box. Deze box verwijst je naar
        een
andere pagina op deze site.

 

        STAPPENPLAN: (11-11-2018)

 1. Zoek een map waarin je alles over het sectorwerkstuk gaat bewaren. Tabbladen en plastic hoesjes zijn handig te gebruiken.  
 2. Print de materialen die je van mevr. Voetberg via mail hebt ontvangen. Stop dit in deze map.  
 3. De indeling van je sectorwerkstuk komt er zo uit te zien als de 1e pagina van de documentatie die je van mevr. Voetberg hebt ontvangen. Je gaat dus werken in 14 hoofdstukken. Ja, het wordt een heel boekwerk ;-)
 4. Alle hoofdstukken beginnen op een nieuwe bladzijde. Maak de titels voor de  hoofdstukken vast aan in die map. Evt met tabbladen.
 5. Verzamel informatie hierachter in de map die nodig is
  *voor hfst 1. (Zelfbeeld) Je kunt dan denken aan je CV die je bij Ne hebt gemaakt. Daarin zit ook een stukje profiel. Vul dit zelf verder aan. Benoem je kwaliteiten, we willen lezen/horen wie jij bent. 

  *voor hfst 2. (stappenplan) Als je map straks per hoofdstuk gevuld is met de informatie die je hebt, ga je kijken wat je nu eerst gaat uitwerken, wat daarna...enz. Je kunt niet alles tegelijk doen. Dit laat je dus in eerste instantie leeg.

  *voor hfst 3.( Interessetest/geschiktheidstest.) 
  Dit heb je al gedaan, stop de info die je hierover hebt vast achter dit tabblad.
  *voor hfst 4: (verslag beroepen- en opleidingenmarkt dd. 8 dec 2017)  Verzamel de informatie die je hebt opgehaald deze dag en stop dit in deze map. Later kun je er een verslag over schrijven.
  *voor hfst 5: (verslag open dag) Verzamel de informatie die je op de open dag hebt gekregen. Later kun je hier een verslag van maken.
  *Voor hfst 6: (interview/enquête) Denk na en bepaal welk middel je gaat toepassen, verzamel de informatie die je hierover bij Ne hebt gekregen in je map en pas dit correct toe als je dit later gaat uitwerken.
  *Voor hfst 7: (kies 1 vd 4)Leg je keuze vast. Schrijf dit vast op.
  *voor hfst 8: (gegevens opleiding) Zoek alles wat je hebt over je opleiding en stop dit eerst in de map. Kijk of je de adresgegevens hebt. Schrijf deze op. Noteer de website of maak printjes. Voeg folders toe.
  *voor hfs 9: (uitgebreide informatie over het beroep). Zoek alle informatie die je hierover hebt en zorg dat het in de map komt achter dit tabblad. Maak hier later een mooi uitgewerkt stuk van. Misschien wil je hier wel informatie uit je enquête gebruiken, of resultaten van je interview)
  *voor hfs 10:(reflectieverslag) dit laat je eerst open, kun je pas doen als je sectorwerkstuk klaar is.
  *voor hfst 11:( bronvermelding) Hier ga je vanaf het begin (als je straks begint met je uitwerking,) opschrijven uit welke stukken/websites je informatie hebt overgenomen/getypt. Eerst kun je hier nu even niets verzamelen.
  LET OP; ook bij je gebruikte plaatjes hoort bronvermelding!
  *voor hfst 12: (tijdschema) Hier kun je nu al invullen hoeveel tijd je al besteed hebt aan LOB/open dagen/lessen Ne/verzamelen materialen voor je map. De rest vul je steeds in als je aan de uitwerkingen gaat werken.
  *voor hfst 13: (inhoudsopgave) Achter dit tabblad kun je nog nu even niets. De inhoudsopgave maak je pas als je het hele werkstuk klaar hebt. Daar horen nl. ook blz nummers bij. En uiteraard komt dit uiteindelijk VOORAAN in je werkstuk. Laat hem eerst maar even hier zitten.
  *voor hfst 14: (presentatie) Achter dit tabblad kun je nu even niets. Je maakt je presentatie natuurlijk pas als je klaar bent met je profielwerkstuk.
  Je gaat de stukken/plaatjes uit je profielwerkstuk gebruiken. Als je presentatie uiteindelijk klaar is wil ik graag een overzicht van de sites in geprinte versie achter dit tabblad. 
 6. Nu ga je stapsgewijs alles achter de 14 tabbladen uitwerken.
  Dit leg je vast in je stappenplan. ( hfst 2) Bepaal wat je nu eerst gaat uitwerken en wat daarna. Welk verslag je eerst gaat schrijven en wat daarna. Enz. 
  LET OP: houd de bronvermelding bij en houd de tijd bij die je besteedt en leg dit direct vast in hfst 11/12.
 7. Lever 21 dec 2018 eerst bij je mentor in hoe ver je  bent gekomen. In  de kerstvakantie kun je verder gaan met het uitwerken van je hoofdstukken. 
 8. 1 maart 2019 moet de uiteindelijke versie  

        ingeleverd zijn.  
  
9.  Vanaf 1 maart  2019 zijn de presentaties bij
        het vak Ne.  

 

 

 

 

 • Je moet weten wat de schrijver wil bereiken met het schrijven van een profiel-/sectorwerkstuk. (dus welk schrijfdoel heeft hij (jij in dit geval) met deze tekst)

 

 • Als je een sectorwerkstuk schrijft is het heel belangrijk dat je je richt op wie deze leest (publiek), pas je werk daarop aan.

 

 • Je moet ook de kenmerken van deze tekstsoort weten. Zodat je zelf een sectorwerkstuk kunt schrijven volgens de regels en deze als tekstsoort kunt herkennen.

 

 • Klik op het vergrootglas rechts in de oranje balk voor een vergroting.

 

 • Dropbox documenten moet je even downloaden om ze goed te kunnen lezen.
(Advertentie)
De presentatie van jouw sectorwerkstuk telt 3x mee in je SE-gemiddelde voor Ne
Jouw presentatie is niet herkansbaar.