Ingrid docent Nederlands VO onderbouw
 
(Advertentie)

Dit is de indeling van je profielwerkstuk zoals ik heb uitgelegd. 

We hebben afgesproken dat je voor volgende week donderdag je voorwoord klaar hebt en de indeling weergeeft in een inhoudsopgave zoals uitgelegd. Er komt nu een beetje een logische volgorde in je werkstuk. Denk ook vast na over een aantrekkelijke voorpagina, zodat je je werkstuk een mooie uitstraling geeft. 

Misschien kun je dat ook al klaar hebben donderdag. ;-)

Houd ook weer de tijd bij die je er in stopt, noteer dit in je lijst met tijdsinvestering. 

uitleg: inleiding onderzoeksverslag MLF 2HV
Uitleg: werkplan (voorber/planning) onderzoeksverslag TD
uitleg: twee soorten onderzoeksvragen TD
(Advertentie)
opdracht: onderzoeksverslag met stappenplan 3hv
 • Hier vind je informatie en opdrachten m.b.t. een onderzoeksverslag. (profielwerkstuk)
  Hierbij zijn een aantal dingen belangrijk: 
  *Hoe bereid je een onderzoeksverslag voor? 
  (werkplan)
  *Welke 2 soorten onderzoeksvragen zijn er,
  *Hoe formuleer je deze?
  *Hoe kies je de juiste illustraties en hoe kies je het juiste onderschrift daarbij?
  *Uit welke delen bestaat een onderzoeksverslag? (kenmerken) 

 

 • Je moet weten wat de schrijver wil bereiken met het schrijven van een onderzoeksverslag. (dus welk schrijfdoel heeft hij met deze tekst)

 

 • Als je een onderzoeksverslag schrijft moet je goed weten voor welk publiek je dat doet, pas je werk daarop aan.

 

 • Je moet ook de kenmerken van deze tekstsoort weten. Zodat je zelf een onderzoeksverslag kunt schrijven volgens de regels en deze als tekstsoort kunt herkennen.

 

 • Dropbox documenten moet je even downloaden om ze goed te kunnen lezen/printen.  

 

 • Klik op het vergrootglas in de oranje balk rechts boven voor een vergroting.
(Advertentie)
uitleg: illustraties in onderzoeksverslag (+ doc) TD
Online schaken en dammen
Speel tegen iemand anders of tegen de computer.
(Advertentie)
Uitleg: onderschriften bij illustraties (o.versl)+ doc TD
uitleg: stappenplan onderzoeksverslag TD
uitleg: schrijfschema onderzoeksverslag TD
opdracht: hoofdvraag en deelvragen nav filmpje
Opdracht: Schrijf onderzoeksverslag (met stappenplan)3HV TD
(Advertentie)
Online schaken en dammen
Speel tegen iemand anders of tegen de computer.
(Advertentie)
uitleg: tips voor onderzoeksverslag (+doc)
uitleg: onderzoeksverslag ander vak bij Nederlands
Klik: alles over bronvermelding/auteursrechten
uitleg: slot van het onderzoeksverslag TD
opdracht: oefenen in maken onderzoeksvraag TD
opdracht: bedenk deelvragen bij onderzoeksvraag