Ingrid docent Nederlands VO onderbouw
 
(Advertentie)
Opdracht: enquête maken "toekomstplannen"
Maak de enquête
uitleg: vb enquête "hoe besteed jij je geld?"
Maak de enquête

Op deze pagina vind je informatie over een enquête maken en afnemen.

 

 • Een enquête is een schriftelijk onderzoek d.m.v. een formulier.
 • Je interviewt mensen niet mondeling maar schriftelijk, je legt mensen die jou kunnen helpen een schriftelijke vragenlijst voor.
 • Handig hierbij is dat je veel mensen tegelijk kunt bevragen.
 • Verschillende lay-outs en manieren van vragen kun je vinden op andere pagina's hier--> tekstsoort "formulieren" en tekstsoort  "interview".
 • Hun antwoorden verzamel je en je probeert uit al die antwoorden de juiste conclusie te trekken. Dat is dan de conclusie/resultaat/uitkomst van jouw enquête.
 • Je kunt over van alles en nog wat een enquête houden. Maar voor jullie is het meest waarschijnlijk dat je kiest voor een enquête omdat je iets moet onderzoeken voor je sectorwerkstuk/ profielwerkstuk/ onderzoeksverslag. Dit is een belangrijk onderdeel in je examenjaar als je TL doet.
 • Let op: Je moet kritisch naar je eigen enquête kunnen kijken. Dat geldt ook voor de conclusies die je trekt uit je enquête.


        STAPPENPLAN:

 1. Vraag je altijd vooraf  af wat de bedoeling van de enquête is als je een enquête maakt..Dit moet je ook kort vermelden als inleiding op je enquête. Anders weten mensen niet wat je wilt.  

  Noteer de volgende zaken voordat je de enquête in elkaar gaat zetten:

  * waarvoor worden de gegevens gebruikt?
  * Wil je feiten, meningen of iets anders onderzoeken?
  * Hoeveel mensen moeten de enquête invullen om de resultaten betrouwbaar te maken?
  * Wat doe je met je resultaten?
  * Hoe verwerk je de resultaten na afname?
  * Welke lay-out ga je gebruiken?

 2. Vermeld wat het voordeel is voor degene die de enquête invult: (dit doe je alleen als je dit zelf leuk vindt)
  *bijvoorbeeld "Je kunt een zak snoep winnen ter waarde van €2.50"

 3. Gebruik tussenkopjes. Anders heeft de klant geen overzicht.

 4. Gebruik ook een open vraag. Geef dan wel ruimte om antw. te noteren.

 5. Gebruik vooral gesloten vragen. (ja/nee vragen) Mensen willen een enquête snel kunnen invullen

 6. Controleer je enquête op spelfouten. (anders leidt dit de klant te veel af en staat slordig, maakt het onduidelijk)

 7. Vraag je zelf af of de vragen
  duidelijk gesteld zijn.
  Test dit uit met een maatje.

 8. Houd je taalgebruik formeel. Pas het aan op de doelgroep. 

 

 

 

 

 

uitleg: enquête vragen zijn gesloten vragen TL
(Advertentie)
Klik: alles over profiel-/sectorwerkstuk